پیگیری الکترونیکی اثر

با سلام

هنرمندان فرهیخته و گرامی ، شما می توانید از طریق امکان جدیدی که از ابتدای شروع دوره چهاردهم راه اندازی شده است استفاده نمایید و وضعیت اثر ارسالی خود را مشاهده نمایید.

توجه داشته باشید که این بخش فقط مختص آثار ارسالی از طریق سایت است.