ثبت نام و ارسال اثر الکترونیکی
نکات مهم

«به نام او که زیباست و زیبایی را دوست دارد»

هنگام ثبت نام در سایت، کد رهگیری شما از طریق شماره ۱۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۹۰۰ یا ۵۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۹۰۰ برای شما ارسال می شود. تا حد امکان برای این شماره پیامک ارسال نفرمایید!  سامانه پیامک پرسش و پاسخ ما  ۶۶۰۰۰۰۵۱۳ نیز می باشد.

فرم اطلاعات فردی
فرم فراخوان ۲
فرم فراخوان ۱
پوستر فراخوان
برگه اثر(پستی)
برگه اثر استانی

untitled-12